Stringio

Female Vi

Bình Thanh (1), Hồ Chí Minh, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


Work and Education:

  • student
  • Nguyễn Du · Class of 2012
  • Nguyen du · Class of 1994
  • Đại Học Ngoại Thương

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.