Data?1455551489

Female Thanyaluk

Fb_verified

Profile

Language:


"เขามีส่วนเลวบ้าง ช่างหัวเขา

จงเลือกเอาส่วนที่ดี เขามีอยู่

เป็นประโยชน์กับโลกบ้าง ยังน่าดู

ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ ของเขาเลย

จะหาคนมีดี โดยส่วนเดียว

อย่ามัวเที่ยวค้นหา สหายเอ๋ย

เหมือนเที่ยวหาหนวดเต่า ตายเปล่าเอย

ฝึกให้เคยมองแต่ดี มีคุณจริง"


Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.