Open-uri20150829-6514-3l896j?1440807718

Female Aff

Bangkok, Thailand

Fb_verified

Profile

Language:


ณ ปัจจุบันมีแฟนแล้ว ไม่เคยเมาเพราะดื่มเหล้าไม่เป็น ไม่สูบบุหรี่และไม่ชอบคนสูบบุหรี่เพราะฉะนั้นกรุณาไปสูบไกลๆนะค่ะ รักการนอนเป็นชีวิตจิตใจ วันว่างๆชอบอานหนังสือค่ะ แต่ปกติไม่ค่อยว่างง ถ้าจะแชทขอบอกไว้ ณ จุดนี้ว่าไม่เคยออนคร้า ไม่ชอบแชทขอบโทษด้วยนะค่ะ ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็จะไม่ออนค่ะ ไม่ออนทุกอย่างแหละค่ะ กระทั้ง msn เพราะงั้นไม่ต้องขอเมลนะค่ะ ถ้าจะคุยคุยได้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นหน้ากระดาน หรืออินบล็อก ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนคร้า รักนะ จุ๊ฟๆ ;p


Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.