Stringio

Female Thanh

Saigon

Fb_verified

Profile

Language:


Con gái mạng Hoả, tuổi con mèo, sinh vào mùa xuân, thích tự do và đến những vùng đất mới.
(Muốn) đi nhiều - đọc nhiều - gặp nhiều - sống nhiều.
(Muốn) quay trở lại là cô gái nhỏ say mê văn học và hay mơ mộng..


Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.