Open-uri20150827-19639-1bldi0v?1440639528

Male Nack

Bangkok, Thailand

Fb_verified

Profile

Language:


Line : nack2012
IG : nackpotter
twitter : NackSoong

freedom life
Love of nature.
Social learning.
Is
My Self


หลุนอี่ว์ เล่มที่ 2 บทที่ 3 ขงจื้อกล่าวไว้ว่า
"ถ้านำประชาราษฎร์โดยใช้กลไลรัฐสร้างระเบียบโดยใช้บทลงโทษ ประชาราษฎร์จะทำตาม แต่จะไร้ความละอาย ถ้านำประชาราษฎร์ด้วยคุณธรรม สร้างระเบียบด้วยหลี่ประชาราษฎร์จะมีความละอายแล้วอยู่ในกรอบอีกด้วย"

หลุนอี่ว์ เล่มที่ 4 บทที่ 14 ขงจื้อกล่าวไว้ว่า
"ไม่วิตกว่าจะไม่มีตำแหน่ง แต่วิตกว่าจะไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่วิตกว่าจะไม่เป็นที่รู้จัก แต่พยายามทำตัวให้มีคุณค่าควรแก่การรู้จัก"

หลุนอี่ว์ เล่มที่ 4 บทที่ 16 ขงจื้อกล่าวไว้ว่า
"วิญญูชนผูกพันธ์กับความถุกต้องเที่ยธรรม เสี่ยวเหรินผูกพันธ์กับผลประโยชน์"

หลุนอี่ว์ เล่มที่ 4 บทที่ 22 ขงจื้อกล่าวไว้ว่า
"คนโบราณไม่ค่อยเอ่ยปาก เพราาะท่านละอายว่าจะทำตามคำพุดไม่ได้"

หลุนอี่ว์ เล่มที่ 5 บทที่ 25
จื่อลู่ตอบคำถามขงจื๊อว่า"ปณิธานของศิษย์ คือ มีรถม้า มีเสื้อผ้าขนสัตว์แพรพรรณ จะร่วมใช้กับมิตรสหาย หากของเหล่านั้นเสียหาย ก็จะไม่รู้สึกเสียดาย"
เหยียนยวนตอบว่า" ปณิธานของศิษย์คือ จะไม่โอ้อวดคุณความดี ไม่อวดอ้างผลงานของตน"

ขงจื๊อตอบคำถามศิษย์ว่า "ปณิธานของเราคือ ทำให้ผู้อวุโสได้อยู่สงบ มิตรสหายไว้เนื้อเชื่อใจกัน ผู้เยาว์ห่วงใยอาทรกัน"


Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.