Stringio

Male Srawut

Bangkok, Thailand

Fb_verified

Profile

Language:


พูดก่อนเลย . . .

ถ้าไม่รู้จักผมจะไม่รับ Add นะครับ ( ยิ่งผู้ชาย ยิ่งไม่ต้องสืบ เพื่อนผู้ชายเยอะมากแล้ว ) 5555555+

ถ้า " คุณ " ไม่เอารูปตัวจิง มากกว่า 1 รูปขึ้นผมขอไม่รับ Add เช่นกันเพราะว่า

ถ้าหากคุณเป็นพวกเล่น Facebook แล้วได้เงิน ผมขี้เกียจมานั่งลบทีหลัง


Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.