Stringio

Female Thúy Đan

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


không nổi bật...
nhưng không tầm thường!

Tôi đặc biệt theo cách của tôi

Work and Education:

  • NHC HIGH SCHOOL
  • THPT Nguyen Huu Cau
  • University of Economics and Law

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.