Stringio

Male

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


If s.o wanna defeat u the first thing they must to do is kill u.
Sống là tận hưởng những ngày mình được tồn tại, là trải nghiệm và chinh phục những thử thách trong cuộc sống.
Nó cũng giống như chơi game vậy, khi chơi game mình được trải nghiệm và thử thách, chơi game có thể gây nghiện cuộc sống cũng vậy. Bạn không thể ngừng sống nếu như bạn vẫn còn có thể sống được. Khi cái chết kề cận cũng giống như việc bạn bị bố mẹ cấm không cho chơi game nữa vậy, cảm giác rất khó chịu.
Trong game có replay, cuộc sống cũng vậy khi thất bại bạn hoàn toàn có thể làm lại từ đầu, lần chơi thứ nhất có thể bạn không thắng nhưng hãy thử lần sau, lần sau không được, thì thử lần sau nữa, mỗi một lần thử sẽ cho bạn thêm nhiều kinh nghiệm, Cái chết cũng giống như việc bạn bị trộm ăn cắp mất máy tính không chơi game được nữa đành phải chờ kiếp sau tức là được mua cho cái máy tính mới.^^


Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.