Stringio

Male Nguyễn

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Tôi muốn được đi khắp mọi nơi trên thế giới này, làm những gì tôi muốn, sống cuộc sống tự do tự tại :))

Work and Education:

  • Bàn Chân Việt · Sáng lập · present to present · Bàn Chân Việt - Mạng xã hội du lịch Việt Nam
  • Elinext Group · Web Developer · Jul 2012 to Dec 2014
  • Boston Sports Bar - 28/4 Bùi Viện, Quận 1 · Jan 2011 to Jan 2011
  • Cafe Mây - 1 Công Xã Paris, Quận 1 · Jan 2010 to Jan 2010
  • University of Information Technology · Class of 2007
  • Vung Tau High School · Class of 2004

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.