Open-uri20121025-32011-12f1lna?1351131384

Female Điệu Đà

Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


sắc đẹp có hạn,khiêm tốn chiều cao,tài năng tiềm ẩn(càng tìm càng ẩn),tưng tửng thì vô biên;))

nằm-->lật-->bò-->đi--->nhảy nhót loăng quăng như bi giờ :-"

Work and Education:

  • TGM Coaches
  • TGM Coach
  • hocvienhangkhong · Class of 2009
  • Tôi Tài Giỏi!
  • Nguyen Huu Tho High School
  • THPT Nguyen Huu Tho
  • Học viện hàng không Việt Nam - Vietnam Aviation Academy
  • VAA
  • Outer Space Languages School

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.