Open-uri20121027-21950-3n0aal?1351346320

Female Ha

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English, Français


Work and Education:

  • VAA · Class of 2016
  • Học viện Hàng không Việt Nam - Vietnam Aviation Academy · Class of 2016
  • Trường Quốc Học - Huế · Class of 2011
  • THPT Chuyên Quốc Học Huế
  • English Language
  • THCS Nguyễn Chí Diểu
  • VAA
  • Học viện hàng không Việt Nam - Vietnam Aviation Academy

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.