Stringio

Female Tien

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Work and Education:

  • Nguyen Thi Minh Khai High School · Class of 2010
  • Nguyen Huu Huan · Class of 2009
  • THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP. HCM
  • Foreign Trade University
  • Đại học ngoại thương - FTU

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.