Stringio

Female GiaBao

Saigon

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


Bạn nào add mình cho mình xin vài dòng thông tin nha, vd ftu2, chuyên tiền giang hay mình gặp nhau đâu đó...mình thích được biết bạn của mình cụ thể hơn^^ :)

Work and Education:

  • Trainee of Asus CEO Campus Program- Asus Vietnam · present to present
  • freelance translator · present to present
  • Bó Lè Consultants - Ho Chi Minh City, Vietnam · Part-time Researcher · Sep 2011 to Dec 2011
  • Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Tiền Giang · Class of 2010
  • Tien Giang High School For Gifted Students
  • Lê Ngọc Hân
  • THPT Chuyên Tiền Giang
  • Đại học Ngoại thương - FTU2

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.