Open-uri20121024-25874-1ynoc51?1351085846

Female

Winnipeg, Manitoba

Fb_verified

Profile

Language:


là một người rất vui tính lâu lâu cũng hơi kìn ^^
[ FAN KPOP AND US-UK]

.......♥#########♥
.....♥#############♥
...♥###############♥
..♥#################♥.....I ♥ ♫.........♥###♥
..♥##################♥..........♥#########♥
....♥#################♥......♥#############♥
..........♥################♥..♥###############♥
.........♥################♥################♥
...........♥###############################♥
..............♥############################♥
................♥#########################♥
..................♥######################♥
....................♥###################♥
......................♥#################♥
........................♥##############♥
...........................♥###########♥
.............................♥#########♥
...............................♥#######♥
.................................♥#####♥
...................................♥###♥
.....................................♥#♥
.......................................♥
.......................................♥
.....................................♥
...................................♥
.................................♥
..............................♥
............................♥
.........................♥
......................♥
..................♥
.............♥
.........♥
......♥
....♥
......♥......................♥...♥
..........♥.............♥............♥
..............♥.....♥...................♥
...................♥.....................♥
................♥......♥..............♥
..............♥.............♥....♥
.............♥
...........♥
..........♥
.........♥
.........♥
..........♥
..............♥
...................♥
..........................♥
...............................♥
.................................♥
.................................♥
..............................♥
.........................♥
..................♥
.............♥
.....♥
...♥
.♥.............................♥....♥
♥..........................♥...........♥
.♥......................♥................♥
..♥...................♥..................♥
...♥........................ ............♥
.....♥................................♥
........♥.........................♥
...........♥...................♥
..............♥..............♥
..................♥.......♥
.....................♥..♥
.......................♥..............I ♥ ♫................I ♥ ♫............♥ ... ♥
:¨•.•¨:
`•.♥ℒℴνℯ !
●/
/▌
/ \...............♥ ... ♥................♥ ... ♥

Work and Education:

  • THCS An Hữu · present to present

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.