Stringio

Female Kornkamol

Bangkok, Thailand

Fb_verified

Profile

Language:


เป็นกะเทยลั้นลา เพ้อเจ้อไปวันๆ

ป.ล. ไม่รับแอดคนแปลกหน้านะคะ ถ้าไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว หรือมีเพื่อนร่วมกันน้อยกว่า 20 คน ไม่ต้องแอดมาให้เสียอารมณ์

อ่านกันบ้างงงงงงงงงงง -*-


Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.