Stringio

Male Poramate

Bangkok, Thailand

Fb_verified

Profile

Language:


ประวัติ : ปรเมศวร์ มินศิริ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bachelor Degree in Industrial Engineering, Chulalongkorn University.

ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า

ข้อมูลสังเขป

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด, ผู้บริหารเว็บไซต์ Kapook.com
เว็บไซต์ที่มีผู้ชมมากที่สุดเป็นอับดับหนึ่งในประเทศไทย ประจำปี 2556 วัดเรตติ้งโดย ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย (Truehits)

มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาด้านอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ซึ่งมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมากว่า 15 ปีชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ปรเมศวร์ มินศิริ

(ภาษาอังกฤษ) Poramate Minsiriตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด – Managing Director, Bundit Center Co.,Ltd. ผู้บริหารเว็บไซต์ www.kapook.com

ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ThaiFlood.com

อนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของกสทช.

ที่ปรึกษา ศูนย์ฝึกอบรมเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park)

ที่ปรึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ


ตำแหน่งในอดีต

นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย http://www.webmaster.or.th

กรรมาธิการวิสามัญ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ผู้จัดการเครือข่ายพลังบวก http://www.ignite.in.th


ผู้จัดการโครงการ อินเทอร์เน็ตสีขาวเพื่อเยาวชน www.thaicleannet.com , Project Manager, Thaicleannet.com


ผู้จัดการโครงการปลาวาฬ บราวเซอร์ “ท่องเน็ตปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน”, Project Manager, Plawan Browser for Kids Safety on the Internet.

กรรมการตัวแทนจากภาคประชาชน ในคณะกรรมการอำนวยการ กำกับ ติดตาม ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย(คชอ.)

กรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

คณะทำงานศึกษาและปรับปรุง พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550 โดยคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ - วุฒิสภา


ผลงานที่ผ่านมา

เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Sanook.com - Founder of Sanook.com

รองประธาน บริษัท เอ็มเว็บ ประเทศไทย - Vice President, MWEB Thailand Company Limited

กรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

อนุกรรมการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

ที่ปรึกษา สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TKPark)รางวัลที่เคยได้รับ / Awards

รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ สาขาเพื่อสังคม ปี 2555

รางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน ปี 2555 สาขาจิตอาสา (ช่วยเหลือน้ำท่วม) โดยเครือเนชั่นมัลติมีเดีย

Microsoft IT Hero 2008 by Microsoft Corporation USA.

MAI executive award 2005 by Market of ALternative Investment and Positioning Magazineกิจกรรม / Activities

Social Media Conference 2010 - Co-Organizer with NECTEC Academy

Ignite Bangkok 2010 Organizer - Global Ignite Week

Twitter for Business Conference Bangkok 2009 - Organizer http://www.twtcon.com/

WordCamp Bangkok (2008-2009) - Organizer http://www.wordcamp.kapook.comการศึกษาดูงานต่างประเทศ

Twitter for Business Conference 2009 - Washinton DC, USA.

Web 2.0 Expo and Conference 2008, San Francisco USA.

Web 2.0 Expo and Conference 2007, San Francisco USA.

Emerging Technology Conference (ETech) 2006, SanDiego USA.


Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.