Stringio

Nguyễn Thanh

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English, Tiếng Việt


Try to touch me.

Work and Education:

  • Eureka Kids Community · present to present
  • PTIT-HCM · Class of 2005
  • THPT Trương Định · Class of 2002
  • Ptit
  • Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
  • Truong Dinh

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.