Open-uri20150305-19801-1x3ue0a?1425513804

Male Nakashima

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: 日本語


Đừng buồn vì bạn ko có dc ng ấy . hãy sống làm sao, de nguoi ấy cảm thấy buồn vì đã ko chọn bạn

Work and Education:

  • Amway Việt Nam · present to present
  • Trường Nhật ngữ Đông Du · Class of 2012
  • Chau Thanh A
  • Nhật Ngữ Đông Du

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.