Open-uri20150108-30077-zdjhjy?1420672483

Male Phạm

Nam Din�, Ha Nam Ninh, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt


Tình yêu cứ đến khi 2 người sẵn sàng thấu hiểu nhau, ta có thể sẽ cười, sẽ khóc nhưng cuối cùng mình cũng sẽ yêu nhau, yêu nhau thôi ... Tôi <3 em.

Work and Education:

  • Học viện ngân hàng · Class of 2017
  • THPT Giao Thủy A
  • THPT Giao Thủy

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.