Open-uri20141228-20884-1l2ejt3?1419740874

Male Vilayphone

Vientiane, Laos

Fb_verified

Profile

Language:


1. ຄົນສະຫຼາດ...ຮຽນຮູ້ຈາກການຜິດພາດ ຂອງຕົນເອງ ຄົນສະຫຼາດທີ່ສຸດ ຮຽນຮູ້ຈາການຜິດພາດຂອງຄົນອື່ນ.

2. ຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍທຳຜິດພາດ ຄືຄົນທີ່ບໍ່ເຄີເຮັດຫຍັງໃໝ່ໆເລີຍ.

3. ຄວາມຮຸ່ງເຮືອງແລະຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຄົນເຮົາບໍ່ແມ່ນການທີ່ບໍ່ເຄີຍລົ້ມ ແຕ່ສຳຄັນຄືການລຸກທຸກຄັ້ງທີ່ລົ້ມ.

4. ຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວຄືປ້າຍບອກທາງໃຫ້ ເຮົາໄປອີກທາງໜຶ່ງ.

5. ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ປາກຈົ່ມວ່າບໍ່ມີໂອກາດ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ສະໝອງຄິດວ່າຈະສ້າງໂອກາດໃຫ້ຕົນເອງໄດ້ຈັ່ງໃດ.

Anh em như thể chân tay.
Anh em khinh trước làng nước khinh sau.
Ai biết ngứa đâu mà gãi.
Ai làm, nấy chịu
Ai giàu ba họ, ai khó ba đời.
Ao sâu tốt cá.
Ăn chắc, mặc bền.
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.
Ăn cây nào rào cây ấy.
Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn.
Ăn có nhai, nói phải nghĩ.
Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau.
Ăn kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa.
Ăn ngay nói thật, mọi sự điều lành.(?)
Ăn một miếng, tiếng một đời.
Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.
Ăn tùy nơi, chơi tùy chốn.
Ăn cháo, đá bát.
Ăn theo thuở, ở theo thời
Ăn đầu sóng, nói đầu gió
Anh hùng tạo thời thế (???) -> Thời thế tạo anh hùng
Ăn cơm chúa, múa tối ngày
Ăn vóc, học hay
Ăn xem nồi, ngồi xem hướng


B

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe


C

Cá không ăn muối cá ươn. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.
Có chí, thì nên.
Có công mài sắt, có ngày nên kim.
Có qua, có lại mới toại lòng nhau.
Cha ăn mặn, con khát nước.
Của thiên trả địa.
Có chí làm quan, có gan làm giàu.
Có tiền mua tiên cũng đuợc.
Có thực mới vực được đạo.
Cây có cội, nước có nguồn
Cây lành sanh trái ngọt
Chứng nào, tật nấy
Cây cao, bóng mát
Cha mẹ sinh con trời sinh tính.
Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.
Con sâu làm rầu nồi canh
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh
Cứu vật vật trả ơn. Cứu nhân nhân trả oán
Có đức mặc sức mà ăn
Chim khôn chưa bắt đã bay
Chim khôn lựa cành mà đậu
Con hơn cha là nhà có phúc
Chết trong còn hơn sống đục
Chết vinh còn hơn sống nhục
Chết đứng còn hơn sống quỳ
Chờ được vạ thì má đã sưng
Cái răng,cái tóc là gốc con người
Con khôn, cha mẹ nào răng


D

Dao sắc không gọt được chuôi
Dân ngu, dể dạy
Dân đói dễ sai


Đ

Đường đi từ cửa miệng
Đa sự, đa đoan
Đa tình, đa hận
Đa sầu, đa mang
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn...
Đói cho sạch, rách cho thơm.
Được voi, đòi tiên.
Đồng tiền liền khúc ruột
Đất lành, chim đậu
Đâm bị thóc, thọc bị gạo
Đi đến nơi, về đến chốn
Đàn gảy tai trâu
Đức năng thắng số.
Đi đâu rồi cũng về La Mã
Đi mô cũng nhớ về Hà Tịnh
Đầu tắt, mặt tối
Đừng dong buồm trong giông bão
Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.


G

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Giấy rách phai giữ lấy lề
Giàu đổi bạn, sang đổi vợ
Gieo gió thì gặt bão
Ghét của nào, trời trao của nấy
Gieo quả nào thì gặp quả đó
Gọi dạ bảo vâng


H

Học đi đôi với hành
Học đâu, biết đó
Học một biết mười
Học ăn, học nói, học gói, học mở.
Học tài, thi phận.
Hoc cho mai sau.
Hết xôi , rồi việc


K

Khôn chết, dại chết, giả chết không chết
Khôn nhà, dại chợ
Khôn ba năm dại một giờ
Kiến tha lâu đầy tổ
Khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già
Khôn không qua lẽ, khỏe chẳng qua lời
Khi yêu trái ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng méo
Không có lửa làm sao có khói
Kẻ cắp gặp bà già
Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm
Không thầy đố mày làm nên
L

Lá lành đùm lá rách.
Lời nói là bạc, im lặng là vàng.
Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
Lùi một bước, tiến ngàn dặm
Liệu việc như thần
Liệu cơm gắp mắm
Lá rụng về cội
Lạy ông tôi ở bụi này
Lao động là vàng


M

Một người lo bằng kho người làm.
Ma đưa lối, quỷ dẫn đường
Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
Máu chảy ruột mềm
Môi hở, răng lạnh
Một con chim én không làm nên mùa xuân
Một điều nhịn, chín điều lành
Một miếng khi đói bằng một gói khi no
Mạnh vì gạo, bạo vì tiền.
Mật ngọt chết ruồi
Mũi dại, lái chịu đòn
Mềm nắn , rắn buông
Mềm quá thì yếu, cứng quá thì gãy
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
Mèo mả gà đồng
Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời
Một kho vàng không bằng một nang chữ
Mất lòng trước, được lòng sau


N

Nước chảy, đá mòn.
Nghèo sinh loạn, Giàu sinh tật.
Nước lã làm sao khuấy nên hồ
Nước chảy về nguồn, Lá rụng về cội
Nồi nào úp vung nấy
Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.
No mất ngon, giận mất khôn
Nói có sách, mách có chứng
Năng làm, thì nên
Người sống đống vàng
Người ta là hoa đất
Nước đổ lá môn (khoai)
Nước chảy, hoa trôi , bèo dạt
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
Người khôn ít nói ít hay trả lời.
Ngồi mát ăn bát vàng
Nhà giầu đứt tay, bằng ăn mày đổ ruột
Nói một đàng, làm một nẻo. người không trung thực


O

Oan có đầu, nợ có chủ
Óan không giải được óan
Oán thù nên giải, không nên kết
Ông ăn chả, bà ăn nem.
Ông có chân giò, bà thò nậm rượu


Ơ

Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.
Ở hiền thì gặp lành, ở ác gặp ác
Ở nhà nghe Đông Hà ló chín
Ở xó chuồn heo,hơn là theo phía vợ


P

Phép nước lệ làng.
Phép vua thua lệ làng.
Phòng bệnh hơn chữa bệnh.


Q

Quỷ tha, ma bắt
Quả báo, nhãn tiền
Quan nhất thời, dân vạn đại
Quýt làm cam chịu
Qua cầu rút ván


V

Vỏ quýt dày, móng tay nhọn
Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm
Việc người thì sáng, việc mình thì quáng
Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng


R

Rừng không hai cọp, nước không hai vua
Rừng nào cọp nấy.
Rau nào sâu nấy


S

Sinh nghề tử nghiệp
Sông có khúc, người có lúc
Sai một ly, đi một dặm
Sóng Trường Giang , lớp sau đè lớp trước
Sự thật mất lòng
Sang sông phải bắc cầu kiều,muốn con hay chữ phải yêu mến thầy


T

Thất bại là mẹ thành công
Thất bại là bà ngoại của thành công
Thời gian là vàng bạc
Thời gian không chờ ai cả
Thời gian đi, thời gian không trở lại
Tham bát bỏ mâm
Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ
Trăm hay không bằng tay quen
Trong chữ có nghĩa
Tre già, măng mọc
Thắng làm vua, thua làm giặc.
Tham thì thâm
Tham giàu, phụ khó. Tham sang, phụ bần
Thao Trường đổ mồ hôi. Xa trường bớt đổ máu
Trong họa có phước. Trong phước có họa
Thời thế tạo anh hùng
Tha lầm hơn giết lầm
Tình ngay, Lý gian
Tâm nhàn, thân nhàn
Tấc đất tấc vàng
Thuốc đắng dã tật, Sự thật mất lòng
Tích đức, phòng thân
Tích lũy, phòng cơ
Thật thà thì thiệt thòi
Tức nước, vỡ bờ
Thả mồi, bắt bóng
Tai vách mạch rừng
Thả hổ về rừng
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
Thừa nước đục thả câu
Trọng hiền, đãi sĩ
Trăm người bán, vạn người mua
Thành Rôma không xây trong một ngày
Tiên học lễ, Hậu học văn
Trong cái rủi có cái may
Thương nhau lắm,cắn nhau đau
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Trăm nghe không bằng một thấy
Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa


U

Uống nước nhớ nguồn


X

Xa mặt, cách lòng.
Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ


Y

Yêu cho roi,cho vọt,ghét cho ngọt,cho bùi
Yếu Trâu, ví thể mạnh Bò
Yêu nhau, mấy núi cũng leo,mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua
Nhiều nguồn

Work and Education:

  • Vientiane, Laos
  • National University of Laos · Class of 2010
  • Outhoumphone high school · Class of 1997
  • Outhoumphone high school · Class of 1997
  • National University of Laos

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.