Stringio

Female Linh

Xuân Mai, Ha Son Binh, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


hòa đồng, vui tính, thích đàn đúm, giao du. Đôi khi tức ai là k thèm nc vs người đó

Work and Education:

  • Hanoi, Vietnam · SINH VIÊN · Sep 2014 to present
  • THPT Xuân Mai · Class of 2011

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.