Stringio

Male Huy

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English, Tiếng Việt


Handsome,manly,funny

Work and Education:

  • THPT Võ Trường Toản · Class of 2011
  • THPT Chuẩn Quốc Gia Võ Trường Toản - P. Hiệp Thành, Q12, TP. HCM
  • THPT Chuẩn Quốc Gia Võ Trường Toản - P. Hiệp Thành, Q12, TP. HCM

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.