Stringio

Female Lynx

Beppu, Oita

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English, 日本語


Tôi là một đứa quái gở.
Song Tử - er.
Summer girl
Jaeharem.
TVXQ - Arashi - KAT-TUN fan
Jpopholic - JE follower - Amuse.Watanabe Ent.D2 girl
Bookaholic
Love Totoro - Doraemon - Hello Kitty

I am a child in an adult body

Nói chung mình khá khó tính, dễ tính tuỳ cái. Rất hay nổi điên và phát khùng giữa ngày.

Vui lòng cân nhắc trước khi làm quen.

My page:
Góc nhỏ: wonderfulrandom.wordpress.com
Ổ: lynnofjune.wordpress.com

Work and Education:

  • Bolero House · CEO & Founder · Jan 2012 to present
  • ILA Vietnam · Teaching Assistant · Ho Chi Minh City, Vietnam · Dec 2012 to Mar 2014
  • Ila · Teaching Assistant · Jan 2012 to Jan 2014
  • Cassiopeia Family TVXQ! · Jan 2005 to present
  • Ritsumeikan Asia Pacific University · Class of 2018
  • Ho Chi Minh City University of Pedagogy (HCMUP) · Class of 2016
  • Nguyễn Thượng Hiền High School · Class of 2012

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.