Open-uri20140729-8888-cy1if3?1406604249

Female Ngọc

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English


Work and Education:

  • Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh · Class of 2014
  • Nguyen Thi Minh Khai High School
  • Nguyen Thi Minh Khai High School
  • THCS Chu Van An

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.