Stringio

Male Duy

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


Những gì đáng nhớ thì không thể quên, những gì nên quên thì lại nhớ. Tính tình hòa đồng, có vẻ như ít nói. Mình là người sống nội tâm nhưng đang thoát ly dần với lối sống đó. Thích làm việc thiện và chưa gây hại ai bao giờ. Có một tuổi thơ "dữ dội" trái ngược hoàn toàn với hiện tại. Ghét sự gò bó và tiếng ồn. Thích sống tự tại, đời sống giản dị, đôi khi lại rất "hai lúa". Có nhiều ước mơ rất táo bạo, có máu kinh doanh. Một người tưởng như khó gần nhưng lại rất dễ tiếp xúc, tìm hiểu.


Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.