Stringio

Female Ly

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English


E k cần vật chất a mang tới
- E k fải loại gái hay trông đợi
- Cũg chẳng fải thứ đua đòi ham chơi
- Cái e đợi là h.p xa vời
E yêu A chỉ vì A là a : )
- Đâu phải ai cũng yêu vật chất
- Tuy k thể thiếu nhưng đâu cần bất chấp
- Có thì hưởng k có thì thôi
- Đánh đổi làm dì để thành bậc thấp : )


Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.