Stringio

Male Hữu

Fb_verified

Profile

Language:


Kỷ niệm là phút chia tay còn lưu luyến
Là con đường ngập nắng vội mưa mau
Là ngập ngừng chưa dám gọi tên nhau
Cổng trường ai đứng đón ai giờ tan học.


Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.