Stringio

Female

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt


Hãy chia sẻ những suy nghĩ của bạn với mình tại đây :P
https://docs.google.com/forms/d/1XDNdGCL7_RfrERyR8tpfpQeJxmgxjn29jkwM9zlbu1Y/viewform

Work and Education:

  • FarmVille
  • THPT Châu Văn Liêm · Class of 2012
  • Đại học ngoại ngữ tin học TPHCM ( HUFLIT)
  • Tra Noc
  • Cổng thông tin trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.