Stringio

Female Huongtra

Fb_verified

Profile

Language:


Work and Education:

  • Nhân viên dự án · Nhân viên · May 2010 to present · Vất vả để kiếm tiền. He. he.
  • Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội · Class of 2004
  • Trường PTTH Diễn Châu 3

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.