Open-uri20121017-1739-15u56nd?1350469294

Male

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English, Français


1/In God we trust,rest we audit! ;))

2/Failing to plan is planning to fail

3/Facing the death is the best way to avoid the trap of thinking you have something to lose

4/Né tránh những trắc trở, bạn sẽ không bao giờ là người vượt qua chúng.

5/“Thế giới là một cuốn sách và những ai không xê dịch chỉ đọc được một trang trong đó.” (Saint Augustine)
6/Failure defeats losers, inspires winners
7/Chuẩn mực cao trong những việc chúng ta làm nói với cả thế giới ta là ai.
8/A friend in need is a friend indeed
9/ Tôi không bao giờ bỏ cuộc!

10/ Cuộc đời con người ta vốn đầy tội nghiệp, khi ta thành công cuộc đời sẽ tha thứ cho ta tất cả!


Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.