Open-uri20131214-10968-damqbc?1387014472

Male Nguyễn

San Jose, California

Fb_verified

Profile

Language:


"Nhân bất học bất tri lý"
Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ.

Work and Education:

  • International Business Times
  • Southern High School · Class of 1996
  • California State University, Hayward

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.