Stringio

Female Quynh

Hanoi, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Em không được tạo ra từ những điều đặc biệt, cũng không có gì đặc biệt. Em bước đi từng bước, từng bước, dù là chậm nhưng đủ để quyết định số phận của em và chờ đợi những điều rất thật từ cuộc sống...!

Work and Education:

  • Nissan Techno Vietnam · Jan 2006 to present
  • Nam Lý
  • HVHC

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.