Open-uri20131001-23100-y63rwo?1380628130

Female Định

Hanoi, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


ngang buong', kho' gan`
gkét nt k nt lạj.
Thích sunset

Work and Education:

  • HKphone Bắc Giang, Vĩnh Phúc
  • HKphone · Chăm sóc khách hàng
  • Trường Cao đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội · Class of 2014
  • THPT Tân Yên số 2

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.