Stringio

Male Tai

Nha Trang

Fb_verified

Profile

Language: English, Tiếng Việt


Work and Education:

  • Northrop Grumman · present to present
  • Lý Tự Trọng · Class of 2004
  • Mai Xuân Thuởng · Class of 2001
  • Kim Đồng · Class of 1995

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.