Stringio

Female Ngân

Hanoi, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Work and Education:

  • A1 K45 Thạch Thất no1
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 1 · Class of 2009
  • THPT Lê Quý Đôn · Class of 2006
  • HNUE
  • Hanoi National University of Education

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.