Stringio

Male Tuấn

Hanoi, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


Cuộc đời mỗi người giống như một cốc cafe lúc ngọt ngào lúc đắng, quan trọng là bạn đang uống nó cùng tôi ;-)

.Wild Horse.
.Wild Wind.
."Delicious".
.Unpredictable.


Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.