Open-uri20130826-8664-1gql6kx?1377502301

Male Tuấn

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English, Tiếng Việt, 한국어, 日本語


^^IMPOSSIBLE IS NOTHING^^
TÔI LÀ 1 CON TEM, VÀ MÃI MÃI SẼ BÁM VÀO MỤC TIÊU CHO ĐẾN KHI VỀ ĐÍCH. TÔI LÀ GIÓ, VÀ MỌI ĐỈNH CAO ĐỀU DƯỚI CHÂN GIÓ. ĐÓ LÀ TÔI: TUẤN AUDI

THIX 1 VÒNG TAY ÔM LẤY TÔI THẬT CHẶT TỪ PHÍA SAU, KHI THẤY TÔI ĐI QUÁ NHANH. VÀ KHI TÔI CẦN SỐNG CHẬM ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG


Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.