Open-uri20130826-881-1r9vbpr?1377497568

Male Tâm

Hanoi, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English


Nick Yahoo: anhtam_vinaconex

Work and Education:

  • Vinaconex · Chief Executive Officer · Hanoi, Vietnam · present to present
  • THPT Bỉm Sơn Thanh Hóa
  • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - NEU

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.