Stringio

Female Kun

Hanoi, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


Ngắn gọn là Thik Tiền, Yêu bim bim, Mê Ớt, Ăn nhiều nói nhiều, Thấp bé nặng cân ^0^

Work and Education:

  • National Economics University of Vietnam · Class of 2009
  • Chu Van An High School · Class of 2006
  • Trường THPT Chuyên Chu Văn An Lạng Sơn

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.