Stringio

Female Bảo

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Trái tim Thiên Bình giống như đám mây trên bầu trời, có thể nhìn ngắm nhưng không thể nắm nó trong tay.


Trái tim Thiên Bình cũng là gió. Gió lãng du và bất định, gió chẳng có nhà, gió thổi đến bất cứ nơi đâu nó muốn, dù không biết rằng một ngày vô tình, gió làm một chiếc lá rời cây.


Trái tim Thiên Bình cũng giống như đại dương. Đại dương bề ngoài bình yên nhưng trong tâm dậy sóng, tưởng có nhìn thấu nhưng rốt cuộc chỉ thấy ảo ảnh mà thôi.


Trái tim Thiên Bình cùng giống như ngựa hoang, mải miết chạy giữa thảo nguyên. Ngựa hoang tự do và phóng túng, chẳng bao giờ để bị kìm hãm, chẳng bao giờ đề bị khuất phục bởi bất kỳ ai.

Trái tim Thiên Bình... hãy cứ là gió, là mây, là đại dương, là ngựa hoang - nếu muốn. Nhưng gió cũng sẽ có lúc ngừng thổi, mây sẽ có lúc ngừng bay, đại dương cũng có lúc bình yên và ngựa hoang cũng có khi mỏi gối chùn chân...


Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.