Stringio

Female Thanh

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


chỉ là một người rất bình thường :)) nhưng có nhiều điểm đặc biệt,không quá mờ nhạt nhưng cũng không có j nổi bật ^^

Work and Education:

  • Bud 'S Vincom · Ho Chi Minh City, Vietnam · Jul 2012 to present
  • Nguyễn Công Trứ · Class of 2010
  • Nguyen Cong Tru
  • Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.