Stringio

Female Tieu

Hanoi, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English


Work and Education:

  • THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh · Class of 2009
  • Đại học Phương Đông - Phuong Dong University

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.