Stringio

Male Gấu Khỏe

Hanoi, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Work and Education:

  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN
  • Trường Đại Học Điện Lực · Class of 2011
  • PTTH Ngô Thì Nhậm · Class of 2010

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.