Stringio

Female Yến

Hanoi, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


1. Cứng đầu, ngang ngạnh.

2. Lời nói đi trước suy nghĩ.

3. Quá tham công tiếc việc.

4. Tùy hứng.

5. Không giỏi bộc lộ tình cảm.

6. Cả thèm chóng chán.

7. Đôi khi hoài niệm quá khứ.

8. Nói nhiều.

9. Bốc đồng, nóng tính quá.

10. Không giỏi nói khéo.

Work and Education:

  • Kinh Tế Vận Tải Du lịch K51. Đại Học Giao Thông Vân Tải.
  • dh gtvt hanoi · Class of 2010
  • THPT An Lão · Class of 2006

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.