Open-uri20130726-28478-zgdacu?1374814643

Female Nguyễn

Hanoi, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English, 한국어, Tiếng Việt


Một người lạc quan và yêu âm nhạc...

Work and Education:

  • Accountant
  • HUBT · Class of 2004
  • PTTH Lương Ngọc Quyến · Class of 2001

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.