Stringio

Female Bella

Hanoi, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Cởi mở nhưng khó gần
Hoà đồng nhưng nội tâm
Đơn giản nhưng khó hiểu
Dễ yêu nhưng khó chiều

Work and Education:

  • PL Model · present to present
  • Học viên đào tạo công nghệ thông tin NIIT - iNET · Class of 2010
  • NIIT Việt Nam
  • Hoc Vien CNTT Inet

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.