Stringio

Female Linh

Hanoi, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English, 中文


Họ tên: Đinh Diệu Linh
Nick name: Alyssa
Tuổi: 2010-1991
Tính cách: cầu toàn, tham vọng :) đã muốn cái gì phải lấy cho bằng được

Work and Education:

  • Bé Hin - Chùa Bồ Đề · Volunteer · Jan 2012 to present
  • Academy of Bank · Class of 2009
  • THPT Nguyễn Gia Thiều · Class of 2006
  • THCS Ngọc Lâm · Class of 2006

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.