Open-uri20130722-3426-bievr4?1374478278

Female Bich Ng

Hanoi, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English, 日本語


Xin chào mình là Bích xinh tính hay chung tình thẳng thắn rất vui dc làm quen cả các bạn :x:X =))

Work and Education:

  • AIESEC · Exchange Participant · present to present
  • Kan kusa
  • banking academy · Class of 2012

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.