Open-uri20130626-26138-6soh08?1372224780

Male Tiếu

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English


ngọc thụ lâm phong, nhà khá giả, có xe đạp riêng

Work and Education:

  • FGS Logistics Ltd
  • Trung Vuong · Class of 2005
  • UEH HCM
  • UEH

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.