Open-uri20130626-30122-gyln55?1372182272

Female Vu

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


de thuong, de chiu, cung de iu, de ghet,khakha

Work and Education:

  • Đại học Kinh tế TPHCM · Class of 2010
  • Tran Phu High School · Class of 2009
  • UEH HCM
  • Trường THPT Trần Phú

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.